نمونه محصولات

آوند

مبادا ساغرش یک لحظه از خون رزان خالی
فلک را تا رود خون شفق زین نیلی آوندش

چرا آوند؟

آوند نخستین برند شرکت ایران آوندفر است و قدمت آن به آغاز فعالیت شرکت می‌رسد. در ابتدا یک شامپو با برند آوند در دو گونه چرب و خشک تولید و به بازار مصرف معرفی شد.
شاید بتوان گفت که آوند نخستین فرزند این خانواده تقریبا حدود ۵۰۰ فرزندی است که به بازار مصرف معرفی شده‌اند.